Ewidencja i rejestry - Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencja i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Jarocinie (stan na dzień 19.11.2013 r.)

Ewidencja i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Jarocinie (stan na dzień 19.11.2013 r.)

 

Udostępnienie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Wydział Kryminalny:

 1. Dziennik telegramów wychodzących z Wydziału Kryminalnego KPP Jarocin
 2. Rejestr mienia tymczasowego zajętego przez Policję
 3. Rejestr wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz tymczasowych aresztowań

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego:

 1. Ewidencja mandatów karnych
 2. Rejestr notatników
 3. Książka kontroli broni
 4. Rejestr zdarzeń drogowych
 5. Rejestr spraw o wykroczenia
 6. Rejestr Niebieskich Kart
 7. Książka pracy przyrządu kontrolno pomiarowego „Iskra”
 8. Rejestr wokand
 9. Rejestr odsłuchu stanowiska odsłuchowego w KPP Jarocin
 10. Rejestry MKK I Kart Mrd 5
 11. Książka pracy przyrządu pomiarowo kontrolnego typu RAPID
 12. Rejestr Funduszy Gwarancyjnych
 13. Zeszyt nadgodzin asystentów WPiRD KPP w Jarocinie
 14. Draber Drug TEST 5000
 15. Ewidencja osób objętych poszukiwaniem opiekuńczym
 16. Rejestr Nakazów Doprowadzeń KPP Jarocin
 17. Książka ewidencji kluczy
 18. Książka ewidencji kluczy – stanowisko komputerowe ODN
 19. Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
 20. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 21. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości – Alkometr A 2.0
 22. Dziennik telegramów wchodzących do KPP Jarocin
 23. Książka dyspozytora
 24. Książka wydania broni z pododdziału KPP Jarocin
 25.  Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości nr ARMF 0027
 26. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości – Alkotest 7110 MK
 27. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości – Alkotest 0145
 28. Książka wejść / wyjść interesantów
 29. Książka wejść/wyjść policjantów po godzinach pracy
 30. Książka Kontroli i Nadzoru
 31. Książka wydania sprzętu do służby
 32. Książka przebiegu służby PdOZ
 33. Protokólarz z odpraw do służby
 34. Książka wydania sprzętu łączności i informatyki KPP Jarocin
 35. Książka wydania sprzętu łączności i informatyki Grupy Realizacyjnej
 36. Ewidencja wydanych ampułek krwi
 37. Dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazanych informacji (zadań, decyzji, meldunków) Stałego Dyżuru KPP Jarocin
 38. Ksiązka meldunków z przebiegu Stałego Dyżuru KPP w Jarocinie

 

Zespół wspomagający

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Dziennik podawczy
 3. Dziennik korespondencji wychodzącej – wychodzące listy zwykłe
 4. Książka doręczeń – poczta specjalna
 5. Książka doręczeń przesyłek niejawnych do Kancelarii Tajnej
 6. Zeszyt wezwań dla policjantów
 7. Rejestr krwi wysłanej do badań
 8. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 9. Książka doręczeń przesyłek miejscowych do Sądu Rejonowego i Wydziału II Karnego
 10. Rejestr korespondencji wychodzącej – faksy
 11. Rejestr wydanych delegacji
 12. Rejestr ewidencji wydania i wykorzystania Kart Zbliżeniowych „Wizyta” i „Interesant” KWP Poznań
 13. Protokólarz odpraw służbowych
 14. Książka kontroli
 15. Protokólarz odpraw służbowych półrocznych i rocznych
 16. Rejestr upoważnień wydanych przez Komendanta
 17. Dziennik przepisów WKWP
 18. Dziennik przepisów KPP
 19. Dziennik przepisów KGP
 20. Dziennik przepisów MSWiA, KGP, KWP, KPP, obce
 21. Rejestr Przepisów/ Aktów Prawnych WKWP, KPP, Obce
 22.  Rozkazy o wyróżnienia z funduszu motywacyjnego KPP w Jarocinie
 23. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 24. Książka ewidencji pieczęci KPP w Jarocinie
 25. Rejestr referentek i pieczęci
 26. Rejestr Korespondencji wpływającej do Kancelarii Ogólnej „RWP”
 27. Rejestr wejść i wyjść w godzinach służbowych
 28. Rejestr korespondencji wychodzącej do Prokuratury Rejonowej
 29. Rejestr wydruków z systemu kart wejściowych do KPP w Jarocinie
 30. Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 31. Dziennik korespondencji wchodzącej
 32. Dziennik korespondencji wychodzącej – faktury
 33. Rejestr śledztw i dochodzeń
 34. Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia dochodzenia
 35. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 36. Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 37. Dzienniki i ewidencje związane z politykami bezpieczeństwa systemów niejawnych
 38. Rejestr wydanych Rozkazów Personalnych KPP w Jarocinie
 39. Książka ewidencji wydanej wody do picia
 40. Ewidencja pojazdów służbowych
 41. Ewidencja obrotów MPS
 42. Rejestr decyzji: brak mieszkania, remont mieszkania
 43. Rejestr pojazdów zabezpieczonych procesowo i administracyjnie
 44. Rejestr wniosków o zapomogi emerytów
 45. Rejestr postępowań szkodowych
 46. Rejestr wydanych zaświadczeń
 47. Rejestr Dowodów przyjęcia/ wydania
 48. Rejestr dostarczonych faktur i rachunków
 49. Książka Mandatowa MK
 50. Książka Mandatowa RD
 51. Książka Mandatowa Prewencji i Dzielnicowych
 52. Księga Kasowa mandatów gotówkowych
 53. Księga druków ścisłego zarachowania
 54. Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu:

- uzbrojenie

- umundurowanie

- technika policyjna

- sprzęt szkoleniowo sportowy

- sprzęt warsztatowy

- sprzęt informatyki i łączności

- sprzęt stołówkowo kuchenny

- sprzęt przeciwpożarowy

- sprzęt żywnościowy

- sprzęt gospodarczy

57. Książka ewidencji materiału w użytkowaniu:

- Materiały techniki operacyjnej

- Materiały gospodarcze

- Materiały informatyki i łączności

 

Zespół d.s. Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Dzienniki korespondencyjne
 2. Wkt - rejestr dzienników i teczek
 3. Dziennik przepisów niejawnych
 4. Dziennik wykonanych kopii, odpisów, wypisów
 5. Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 6. Ewidencja kart wypożyczeń aktów prawnych
 7. Rejestr akt postępowań sprawdzających
 8. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 9. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 10. Rejestr wniosków o przeprowadzenie postępowań sprawdzających
 11. Rejestr postępowań kontrolnych
 12. Rejestr zaświadczeń o przedłużeniu poświadczeń bezpieczeństwa
 13. Rejestr postępowań powypadkowych policjantów
 14. Rejestr postępowań powypadkowych pracowników Policji
 15. Rejestr postępowań skargowych
 16. Rejestr postępowań wyjaśniających
 17. Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 18. Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt KPP w Jarocinie
 19. Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE”
 20. Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „BC”
 21. Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt KPP w Jarocinie
 22. Rejestr wydanych pozwoleń na broń pneumatyczną

Metryczka

Data publikacji 22.11.2013
Data modyfikacji 18.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Zaworska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Zaworska KPP Jarocin
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Zaworska
do góry