Oświadczenia majatkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. 
 
 
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Metryczka

Data publikacji 26.06.2009
Data modyfikacji 12.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Bierła
Osoba udostępniająca informację:
Aleksander Szczepański KPP Jarocin
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Zaworska
do góry